inloggen beheer
registreer een begeleideraccount

Het licht gaat uit voor de Pictoplanner

Per 01-01-2019 ga ik stoppen met de Pictoplanner. Op deze datum zullen de servers stopgezet gaan worden en zult u geen gebruik meer kunnen maken van de Pictoplanner. Een mogelijk alternatief kunt u vinden in mijneigenplan.nl.

Hoewel de gebruikers van de Pictoplanner heel enthousiast waren, is de verkoop altijd moeizaam verlopen, waardoor het niet rendabel was om er tijd in te blijven stoppen. In totaal hebben toch ruim 6000 mensen gebruik mogen maken van de Pictoplanner. Ik heb altijd veel plezier beleefd aan het contact met de gebruikers en heb niets dan goede woorden voor de medewerkers in de zorg.

Grote update gepland voor de Pictoplanner

iPad dag 2

Alles is weer een beetje sneller, strakker, beter geworden (screenshots onderin dit bericht!). Daarnaast zijn er grote wijzigingen doorgevoerd om het voor organisaties mogelijk te maken om voor haar cliënten, medewerkers en locaties ook gebruik te maken van de Pictoplanner. Meer daarover verderop in dit bericht.

Belangrijk!
De update wordt beschikbaar gesteld in de App Store in de week van 2 juni. Zodra u deze update hebt geïnstalleerd, moet u opnieuw inloggen in de Pictoplanner. Dit, omdat de manier van opslag van (o.a.) het wachtwoord is gewijzigd. Ik begrijp dat dit vervelend is, maar dit was helaas nodig om een aantal wijzigingen mogelijk te maken.
Als u iOS7 hebt geïnstalleerd op uw iPad, wordt deze update bovendien automatisch geïnstalleerd. Zorg er dus voor dat u uw mailadres en uw wachtwoord bij de hand heeft voordat deze update wordt geïnstalleerd.

Klik op de link om te zien wat er allemaal is veranderd!

— lees verder

Meer zelfredzaamheid voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Vandaag zijn de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van de Pictoplanner bij de behandeling en begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) gepresenteerd. Dit onderzoek is verricht door de Haagse Hogeschool bij de organisaties Laurens, Rijndam, Middin, InteraktContour en Sofia Revalidatie. De uitkomsten van dit onderzoek waren zeer positief te noemen! De bij de presentatie aanwezige cliënten en behandelaars vertelden over het grote effect dat het gebruik van de Pictoplanner heeft gehad op hun zelfredzaamheid, hun zelfvertrouwen en het (opnieuw) aanleren van vaardigheden. Van het onderzoek is ook een onderzoeksrapport beschikbaar. Deze is op te vragen bij Drs. Wil IJzereef van de Haagse Hogeschool (w.a.m.ijzereef@hhs.nl).

De meerwaarde die de Pictoplanner heeft geboden voor deze mensen met NAH heeft mij ontroerd. In het volgende prachtige filmpje wordt deze meerwaarde heel goed voelbaar gemaakt.

Opening autismekliniek Lorna Wing Dimence Deventer

Op Wereld Autisme Dag (2 april) is de nieuwe autismekliniek “Lorna Wing” van GGZ instelling Dimence uit Deventer geopend. De kliniek draagt de naam van de Britse psychiater Lorna Wing, grondlegger en boegbeeld van de huidige autismehulpverlening wereldwijd. Het is een unieke voorziening in Nederland, die vanaf de eerste steen tot de laatste behandelkamer volledig ontworpen is met de wensen en beperkingen van de doelgroep als uitgangspunt.
Ik ben er dan ook heel erg trots op dat op elke afdeling Pictoplanner planborden hangen, te zien vanaf 2:40 in het filmpje!

Winst met ondersteunende technologie

Uitdagingen voor de toekomst

The times they are a changing. Niet alleen voor Amerikaanse singer/songwriters, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders; de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) wordt de komende jaren verder uitgekleed. De financiering van de begeleiding van mensen met een laag zorg zwaarte pakket (ZZP) verschuift naar de gemeente, waar de begeleiding uit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) betaald zal gaan worden. De gemeentes moeten voor dezelfde mensen begeleiding organiseren, maar hebben hier 10 tot 25% minder budget voor beschikbaar. De begeleiding zal dus waar mogelijk anders ingericht moeten gaan worden, waarbij wel verwacht wordt dat de kwaliteit op hetzelfde niveau blijft.

 Inzet van ondersteunende technologie

Verstandelijk gehandicapten instelling De Lichtenvoorde heeft al vroeg ervaring opgedaan met ondersteunende technologie binnen de begeleiding. Woonlocaties voorzien van domotica zorgen ervoor dat bewoners zelf de lampen aan en de gordijnen dicht kunnen doen. Tilliften zorgen ervoor dat begeleiders in hun eentje lichamelijk beperkte cliënten kunnen wassen of naar bed kunnen brengen. Daarnaast lopen er pilots waarbij de begeleiding via een iPad toegang heeft tot cliëntdossier, digitale overdracht en medicatiegegevens. Sinds anderhalf jaar maakt een groot aantal cliënten van De Lichtenvoorde bovendien gebruik van een digitaal planbord. Dit digitale planbord heeft De Lichtenvoorde in samenwerking met ontwikkelbedrijf Auger uit Deventer en de hogeschool Saxion ontwikkeld met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van haar cliënten.

Winst voor de cliënt

Wat levert het op? De cliënt heeft bij sommige activiteiten geen begeleiding meer nodig en hoeft minder herinnerd te worden aan dingen als  wie er vanavond slaapdienst heeft, welke dag het vandaag is, wanneer hij naar de fitness gaat, of dat hij deodorant op moet doen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen van de cliënt gestimuleerd en wordt het gevoel van welzijn vergroot. Door daarnaast gebruik te maken van beeldzorg, wordt ook (het gevoel van) de veiligheid verhoogd.

Winst voor De Lichtenvoorde

En voor De Lichtenvoorde? Doordat de cliënt meer zelf kan doen en minder vragen stelt, heeft het personeel meer tijd om aan zorggerichte taken te besteden en aan (nieuwe) doelen te werken samen met de cliënt. Hierdoor gaat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog. Doordat het personeel meer tijd en rust ervaart tijdens het werk, gaat bovendien de werktevredenheid omhoog en daalt te ziekteverzuim. Voor De Lichtenvoorde staat 1% minder verzuim op jaarbasis gelijk aan een besparing van 150.000 euro. De investering in ondersteunende technologie betaalt zich voor een groot deel dus al terug vanuit de besparing op de kosten van het verzuim.

De overheid vraagt om efficiency in de dienstverlening van zorginstellingen. De Lichtenvoorde heeft de afgelopen jaren laten zien dat  kwaliteit van dienstverlening en het welzijn van de cliënt niet hoeven te lijden onder het vergroten van de efficiency.

Pictoplanner iPad app nog een paar weken gratis
De Pictoplanner, de iPad app die is afgeleid van het digitale planbord van De Lichtenvoorde, is nog tot 1 augustus gratis te verkrijgen in de App Store.

(dit stuk is opgesteld in samenwerking met Angela Scholten en Daniëlle Wensink van De Lichtenvoorde)

De Pictoplanner app gratis in de app store

ipad-activiteit

Ik kreeg veel vragen van ouders die het digitale planbord graag voor hun kind zouden willen gebruiken. Ze willen de dagplanning mee kunnen nemen op vakantie, een foto maken van bijvoorbeeld de griekse ontbijttafel en met die foto een activiteit aan kunnen maken. Ook wilden ze kunnen kiezen uit de sclera.be picto bibliotheek met bijna elf duizend pictogrammen. Liefst zonder Internet verbinding. Om dit mogelijk te kunnen maken, heb ik van het digitale planbord een iPad app gemaakt. De afgelopen maanden is de Pictoplanner uitgebreid getest door verschillende vrijwilligers en de feedback die ik van hun heb ontvangen heb ik in de app verwerkt. De app is deze maand nog gratis en zal daarna een paar euro gaan kosten. Ben je geïnteresseerd? Installeer hem dan dus nu!

iTunes link

 

Ruben en zijn digitale planbord

De Lichtenvoorde heeft een filmpje gemaakt van Ruben en zijn begeleiders om te laten zien welke meerwaarde het gebruik van het digitale planbord heeft voor hen. Erg leuk om te zien!

Verslag van de open dag bij De Lichtenvoorde

Lichtenvoorde, dat ligt toch ergens in diep in Twente? Ten oosten van Amersfoort? De deelnemers aan de open dag waren niet allemaal bekend met de mooie dorpen in de Achterhoek. Eén van de deelneemsters had er zelfs een autorit van twee en een half uur voor over om toch op tijd aanwezig te zijn. Ze werd gelukkig beloond door een mooie en inspirerende dag!
— lees verder