inloggen beheer
registreer een begeleideraccount

Winst met ondersteunende technologie

Uitdagingen voor de toekomst

The times they are a changing. Niet alleen voor Amerikaanse singer/songwriters, maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders; de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) wordt de komende jaren verder uitgekleed. De financiering van de begeleiding van mensen met een laag zorg zwaarte pakket (ZZP) verschuift naar de gemeente, waar de begeleiding uit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) betaald zal gaan worden. De gemeentes moeten voor dezelfde mensen begeleiding organiseren, maar hebben hier 10 tot 25% minder budget voor beschikbaar. De begeleiding zal dus waar mogelijk anders ingericht moeten gaan worden, waarbij wel verwacht wordt dat de kwaliteit op hetzelfde niveau blijft.

 Inzet van ondersteunende technologie

Verstandelijk gehandicapten instelling De Lichtenvoorde heeft al vroeg ervaring opgedaan met ondersteunende technologie binnen de begeleiding. Woonlocaties voorzien van domotica zorgen ervoor dat bewoners zelf de lampen aan en de gordijnen dicht kunnen doen. Tilliften zorgen ervoor dat begeleiders in hun eentje lichamelijk beperkte cliënten kunnen wassen of naar bed kunnen brengen. Daarnaast lopen er pilots waarbij de begeleiding via een iPad toegang heeft tot cliëntdossier, digitale overdracht en medicatiegegevens. Sinds anderhalf jaar maakt een groot aantal cliënten van De Lichtenvoorde bovendien gebruik van een digitaal planbord. Dit digitale planbord heeft De Lichtenvoorde in samenwerking met ontwikkelbedrijf Auger uit Deventer en de hogeschool Saxion ontwikkeld met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van haar cliënten.

Winst voor de cliënt

Wat levert het op? De cliënt heeft bij sommige activiteiten geen begeleiding meer nodig en hoeft minder herinnerd te worden aan dingen als  wie er vanavond slaapdienst heeft, welke dag het vandaag is, wanneer hij naar de fitness gaat, of dat hij deodorant op moet doen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen van de cliënt gestimuleerd en wordt het gevoel van welzijn vergroot. Door daarnaast gebruik te maken van beeldzorg, wordt ook (het gevoel van) de veiligheid verhoogd.

Winst voor De Lichtenvoorde

En voor De Lichtenvoorde? Doordat de cliënt meer zelf kan doen en minder vragen stelt, heeft het personeel meer tijd om aan zorggerichte taken te besteden en aan (nieuwe) doelen te werken samen met de cliënt. Hierdoor gaat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog. Doordat het personeel meer tijd en rust ervaart tijdens het werk, gaat bovendien de werktevredenheid omhoog en daalt te ziekteverzuim. Voor De Lichtenvoorde staat 1% minder verzuim op jaarbasis gelijk aan een besparing van 150.000 euro. De investering in ondersteunende technologie betaalt zich voor een groot deel dus al terug vanuit de besparing op de kosten van het verzuim.

De overheid vraagt om efficiency in de dienstverlening van zorginstellingen. De Lichtenvoorde heeft de afgelopen jaren laten zien dat  kwaliteit van dienstverlening en het welzijn van de cliënt niet hoeven te lijden onder het vergroten van de efficiency.

Pictoplanner iPad app nog een paar weken gratis
De Pictoplanner, de iPad app die is afgeleid van het digitale planbord van De Lichtenvoorde, is nog tot 1 augustus gratis te verkrijgen in de App Store.

(dit stuk is opgesteld in samenwerking met Angela Scholten en Daniëlle Wensink van De Lichtenvoorde)

Plaats een reactie

naam*
e-mail*
reactie*